Hướng dẫn - Thủ thuật

Cài đặt biến môi trường trên Windows

Biến môi trường được sử dụng để tham chiếu tới một ứng dụng phần mềm được cài đặt trên Windows. Giá trị của biến môi trường giúp xác định địa chỉ của thư mục sử dụng để lữu trữ tập tin thực thi chương trình (như tập tin .exe) trên máy.

 

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt các biến môi trường (hay environemnt variables) cho các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows. Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu biến môi trường là gì.

Biến Môi Trường Là Gì

Biến môi trường được sử dụng để tham chiếu tới một ứng dụng phần mềm được cài đặt trên Windows. Giá trị của biến môi trường giúp xác định địa chỉ của thư mục sử dụng để lữu trữ tập tin thực thi chương trình (như tập tin .exe) trên máy.

Trên hệ điều Windows bạn có thể sử dụng giá trị của biến PATH để kiểm tra danh sách các biến môi trường. Trên cửa sổ dòng lệnh command prompt bạn nhập vào câu lệnh đưới đây và ấn Enter:

C: \> set

Windows sẽ hiển thị cho bạn một danh sách gồm giá trị của tất cả các biến môi trường và sử dụng dấu ; để phân biệt giá trị của các biến.

Biến Hệ Thống Và Biến Người Dùng

Biến môi trường bao gồm các biến môi trường hệ thống (system variables) và các biến môi trường người dùng (user variables).

Các biến môi trường áp dụng cho hệ thống có phạm vi hoạt động trên toàn hệ thống máy tính. Có nghĩa là bất cứ người dùng nào cũng có thể sử dụng giá trị của các biến hệ thống. Tuy nhiên chỉ có người dùng admin mới có quyền thay đổi giá trị của các biến này.

Biến môi trường người dùng (hay user variables) chỉ được áp dụng trong cho một người dùng cụ thể. Chỉ có người dùng này (và admin) mới có quyền thay đổi các biến môi trường dành riêng cho người dùng này.

Cài Đặt Biến Môi Trường Trên Windows

Ở phần dưới đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt biến môi trường hệ thống trên các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows. Bạn có thể áp dụng kỹ thuật tương tự để cài đặt các biến môi trường người dùng.

Cài đặt biến môi trường trên Windows

Windows 8 và Windows 10


Để cập nhật biến môi trường trên hệ điều hành Windows 8 và Windows 10 bạn thực hiện các bước sau:

 1. Ấn phím biểu tượng Windows trên bàn phím để đi đến ô tìm kiếm ứng dụng.
 2. Trong ô tìm kiếm nhập vào System (Control Panel) và sau đó nhấp vào kết quả tìm kiếm.
 3. Trong cửa sổ hiện ra bạn nhấp chọn Advanced system settings.
 4. Nhấp Environment Variables và trong cửa sổ hiện ra bạn tìm trường PATH ở trong mục System Variables (mục này thứ 2 sau mục User Variables).
 5. Nhấp chọn trường PATH và sau đó nhấp nút Edit nằm gần phía cuối của cửa sổ. Nếu bạn không tìm thấy trường PATH thì nhấp vào nút New để tạo mới.
 6. Trong cửa sổ Edit System Variable (hoặc New System Variable trong trường hợp bạn nhấp nút New ở trên) hiện ra bạn nhấp vào ô nhập dữ liệu Variable value và di chuyển tới cuối dòng (nhờ ấn phím End)
 7. Nhập giá trị của biến mà bạn muốn thêm vào sau đó lần lượt bấm nút OK để xác nhận thay đổi và đóng các cửa sổ đã mở từ bước 1.

Windows 7

Để cập nhật biến môi trường trên hệ điều hành Windows 7 bạn thực hiện các bước sau:

 1. Trên desktop, nhấp chuột phải vào biểu tượng Computer.
 2. Nhấp chọn Properties trong cửa sổ hiện ra.
 3. Nhấp chọn Advanced system settings.
 4. Nhấp Environment Variables và trong cửa sổ hiện ra bạn tìm trường PATH ở trong mục System Variables (mục này thứ 2 sau mục User Variables).
 5. Nhấp chọn trường PATH và sau đó nhấp nút Edit nằm gần phía cuối của cửa sổ. Nếu bạn không tìm thấy trường PATH thì nhấp vào nút New để tạo mới.
 6. Trong cửa sổ Edit System Variable (hoặc New System Variable trong trường hợp bạn nhấp nút New ở trên) hiện ra bạn nhấp vào ô nhập dữ liệu Variable value và di chuyển tới cuối dòng (nhờ ấn phím End)
 7. Nhập giá trị của biến mà bạn muốn thêm vào sau đó lần lượt bấm nút OK để xác nhận thay đổi và đóng các cửa sổ đã mở từ bước 1.

Windows Vista

Để cập nhật biến môi trường trên hệ điều hành Windows Vista bạn thực hiện các bước sau:

 1. Trên desktop, nhấp chuột phải vào biểu tượng My Computer.
 2. Nhấp chọn Properties trong cửa sổ hiện ra.
 3. Nhấp chọn Advanced system settings.
 4. Nhấp Environment Variables và trong cửa sổ hiện ra bạn tìm trường PATH ở trong mục System Variables (mục này thứ 2 sau mục User Variables).
 5. Nhấp chọn trường PATH và sau đó nhấp nút Edit nằm gần phía cuối của cửa sổ. Nếu bạn không tìm thấy trường PATH thì nhấp vào nút New để tạo mới.
 6. Trong cửa sổ Edit System Variable (hoặc New System Variable trong trường hợp bạn nhấp nút New ở trên) hiện ra bạn nhấp vào ô nhập dữ liệu Variable value và di chuyển tới cuối dòng (nhờ ấn phím End)
 7. Nhập giá trị của biến mà bạn muốn thêm vào sau đó lần lượt bấm nút OK để xác nhận thay đổi và đóng các cửa sổ đã mở từ bước 1.

Windows XP

Để cập nhật biến môi trường trên hệ điều hành Windows XP bạn thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp chọn biểu tượng Start ở góc trái phía cuối màn hình.
 2. Trong khung hiện ra bạn chọn Control Panel.
 3. Nhấp đúp vào System và nhấp vào tab Advance.
 4. Nhấp Environment Variables và trong cửa sổ hiện ra bạn tìm trường PATH ở trong mục System Variables (mục này thứ 2 sau mục User Variables).
 5. Nhấp chọn trường PATH và sau đó nhấp nút Edit nằm gần phía cuối của cửa sổ. Nếu bạn không tìm thấy trường PATH thì nhấp vào nút New để tạo mới.
 6. Trong cửa sổ Edit System Variable (hoặc New System Variable trong trường hợp bạn nhấp nút New ở trên) hiện ra bạn nhấp vào ô nhập dữ liệu Variable value và di chuyển tới cuối dòng (nhờ ấn phím End)
 7. Nhập giá trị của biến mà bạn muốn thêm vào sau đó lần lượt bấm nút OK để xác nhận thay đổi và đóng các cửa sổ đã mở từ bước 1.

Kiểm Tra Giá Trị Của PATH

Để kiểm tra lại các biến môi trường đã được cập nhật hay chưa chúng ta có thể sử dụng biến PATH trên cửa sổ command prompt. Bạn mở cửa sổ command prompt (hoặc đóng cửa sổ hiện tại và mở cửa sổ mới) rồi sau đó nhập vào dòng lệnh dưới đây và gõ Enter:

C: \> PATH

Cửa sổ command prompt sẽ hiển thị giá trị mới của PATH được cập nhật bao gồm danh sách các biến môi trường.