Hướng dẫn - Thủ thuật

Cấu hình vhost trên wamp server

Trong bài này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào cấu hình Vhost trên wamp server để chạy một tên miền ảo trên máy tính cá nhân với mục đích giả lập môi trường tên miền thật.

Cách cấu hình Vhost:

Trong rất nhiều dự án khác nhau, các bạn sẽ phải sử dụng cấu hình vhost trong lúc dev vì nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là tạo một môi trường dev tương đối giống so với môi trường chạy thực. Bây giờ mời các bạn cùng xem hướng dẫn tạo một dự án PHP với netbean và cấu hình vhost với wamp server.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NETBEAN TẠO DỰ ÁN PHP

*CHÚ Ý: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng visual studio code hoặc phpstorm hay bất kì Code editor nào bạn quen sử dụng để tạo một project PHP.

Bước 1: Mở netbean

Mở Netbean để chuẩn bị cho một dự án PHP mới

 

Bước 2: Tạo dự án mới với netbean:

Chọn New Project để tạo dự án PHP bằng Netbean

Bước 3: Tạo dự án PHP mới theo các bước trong hình

Trong phần choose Project, chọn categories là PHP và Projects là PHP Application

Bước 4: Đặt tên cho dự án

Bạn có thể đặt tên cho dự án như hình dướiTrong thư mục “wamp\www” tạo thư mục con có tên project02
Sau khi đặt tên cho dự án click vào nút “Browse” để lựa chọn thư mục cho dự ánSau đó chọn đến thư mục project02, ấn open như thứ tự trong hình


 
  
Click NextĐổi đường dẫn về http://project02.dev sau đó chọn finishKết quả: Chúng ta đã tạo thành công project PHP bằng NetbeanTạo file index.php trong phần “Source Files” của dự án bằng cách:
-          Chuột phải vào phần “Source Files”
-          Chọn New
-          Chọn PHP file như hình vẽ bên dướiTrong cửa sổ hiện lên, nhập tên file là “index” sau đó ấn finish


 
Trong ô màn hình bên phải vừa hiện ra, nhập dữ liệu như hình bên dướiẤn Ctrl + S để lưu dữ liệu lại
 
Vậy là bạn đã kết thúc quá trình tạo project PHP bằng IDE Netbean. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần cấu hình Vhost để chạy dự án vừa tạo với domain http://project02.local
 

CẤU HÌNH VIRTUAL HOST:

Bước 1: Cấu hình file hosts của window

Cấu hình file hosts để cho các trình duyệt hiểu được khi ta gõ http://project02.local thì nó sẽ gọi đến IP 127.0.0.1 tức là địa chỉ của localhost. Để chắc chắn, sau khi cấu hình xong, các bạn vào cmd gõ ping project02.local sẽ thấy IP là 127.0.0.1

Mở  notepad dưới chế độ “Run as Administrator


 
Ấn Ctrl + O để mở file, tìm đến đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc như trong hình:Chọn vào “All Files” như dưới hình vẽ để thấy được tất cả các files:Chọn file hosts sau đó ấn Open như hình dướiThêm vào cuối cùng của file cấu hình như hình vẽ sau đó lưu lại (chú ý nếu có trình antivirus cần tắt đi nếu không sẽ không lưu được):


  

Bước 2: Cấu hình vhosts của apache:

Bước này dùng để cho apache hiểu được khi người dùng gọi với tên miền là http://project02.local và gọi tới cùng địa chỉ IP 127.0.0.1 thì apache sẽ phải xử lý code ở trong folder code nào.

Tìm đến thư mục chứa cấu hình của apache: (Tùy theo cài đặt trong máy mà có thể là C:\wamp\bin\apache\apache-version\conf) mở file httpd.conf bằng notepad ++

Chú ý các đường dẫn trên máy bạn sẽ thay đổi tùy theo máy tính, version và nơi các bạn cài đặt Wampserver vì thế các bạn đừng máy móc copy đường dẫn theo bài hướng dẫn nhé. Hãy tìm đúng đường dẫn trên máy của mình.


 
Tìm đến dòng như trong hình vẽ, bỏ dấu thăng ở đầu dòng “Include conf/extra/httpd-vhosts.conf” nếu có.


 
Tìm đến file cấu hình của vhosts trong wamp:
 


Mở ra và thêm đoạn cấu hình bên dưới vào phía cuối cùng của file:

<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com

    DocumentRoot "D:/wamp/www/project02"

    ServerName project02.local

    ServerAlias www.project02.local


    ErrorLog "logs/project02.dev-error.log"

    CustomLog "logs/project02.dev-access.log" common

</VirtualHost>

Sau khi đã thêm cấu hình vào file config của vhost, chúng ta khởi động lại wamp server như hình vẽ:Mở trình duyệt và gõ đường dẫn http://project02.local
Màn hình trình duyệt sẽ hiển thị kết quả như sau:Nếu các bạn có kết quả như hình phía trên thì chứng tỏ các bạn đã cấu hình vhost thành công cho domain http://project02.local. Để nắm được phần này, các bạn cần phải làm đi làm lại nhiều lần, dần dần sẽ hiểu.

Để download tài liệu về cấu hình vhost dạng file doc, mời các bạn download Tại đây.