PHP Cơ bản

 Trang Chủ / Tin tức / PHP Cơ bản trang 1
Mini Project sử dụng PHP với MVC - Phần 2

Mini Project sử dụng PHP với MVC - Phần 2

Chúng ta tiếp tục với phần 2 của mini project sử dụng hướng đối tượng và MVC trong PHP. Trong phần này, chúng ta sẽ hoàn tất CRUD của bảng students và làm thêm các phần Login, Register. Xem thêm...

Mini Project sử dụng PHP với MVC

Mini Project sử dụng PHP với MVC

Các bạn đã học xong phần lý thuyết MVC, giờ chúng ta cùng đến với một mini project sử dụng PHP, MySQL, OOP và MVC nhé để cho rõ hơn nhé. Xem thêm...

Giới thiệu về MVC

Giới thiệu về MVC

Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu MVC là gì, để hiểu được khái niệm trên, chúng ta cùng đọc qua bài học lý thuyết bên dưới này và cùng nghiên cứu xem MVC là gì. Xem thêm...

MVC trong PHP

MVC trong PHP

Trong bài học hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với kiến trúc MVC trong PHP. Đây là một trong những khái niệm rất quan trọng bên cạnh Hướng đối tượng (OOP) Xem thêm...

Xóa và sửa bài viết với PHP và MySQL

Xóa và sửa bài viết với PHP và MySQL

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách hiển thị danh sách bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sửa và xóa các bài viết được lưu trên database.
 
Xem thêm...

Sử dụng MySQL command line

Sử dụng MySQL command line

Chào các bạn, mình muốn dành riêng một bài để viết về cách sử dụng các lệnh MySQL cơ bản trên command line để các bạn có cái nhìn cơ bản về MySQL trước khi sử dụng các công cụ quản lý như Phpmyadmin hay Navicat. Sau đây, chúng ta cùng đến với bài học. Xem thêm...

Từ khoá $this và self trong PHP

Từ khoá $this và self trong PHP

Cùng nhau so sánh hai từ khóa $this và self trong PHP để hiểu rõ hơn nhé các bạn. Xem thêm...

Tính đa hình - OOP PHP

Tính đa hình - OOP PHP

Tính đa hình (polymorphism) trong lập trình hướng đối tượng cho phép các lớp con có thể viết lại (override) các thuộc tính hoặc phương thức từ lớp cha.

 
Xem thêm...