PHP Cơ bản

 Trang Chủ / Tin tức / PHP Cơ bản trang 1
FullStack Academy
Sử dụng MySQL command line

Sử dụng MySQL command line

Chào các bạn, mình muốn dành riêng một bài để viết về cách sử dụng các lệnh MySQL cơ bản trên command line để các bạn có cái nhìn cơ bản về MySQL trước khi sử dụng các công cụ quản lý như Phpmyadmin hay Navicat. Sau đây, chúng ta cùng đến với bài học. Xem thêm...

Từ khoá $this và self trong PHP

Từ khoá $this và self trong PHP

Cùng nhau so sánh hai từ khóa $this và self trong PHP để hiểu rõ hơn nhé các bạn. Xem thêm...

Tính đa hình - OOP PHP

Tính đa hình - OOP PHP

Tính đa hình (polymorphism) trong lập trình hướng đối tượng cho phép các lớp con có thể viết lại (override) các thuộc tính hoặc phương thức từ lớp cha.

 
Xem thêm...

Tính Kế Thừa - OOP PHP

Tính Kế Thừa - OOP PHP

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa. Lớp được kế thừa còn được gọi là lớp cha và lớp kế thừa được gọi là lớp con.

Xem thêm...

Tính Đóng Gói - OOP PHP

Tính Đóng Gói - OOP PHP

Tính đóng gói (encapsulation) "đóng gói" thuộc tính và phương thức của đối tượng (hoặc lớp) thông qua việc giới hạn quyền truy cập (hoặc thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi phương thức. Nói cách khác tính đóng gói cho phép kiểm soát quyền truy cập (và thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi phương thức của đối tượng (hoặc lớp) và đối tượng (hoặc lớp) con. Xem thêm...

Tính Trừu Tượng - OOP PHP

Tính Trừu Tượng - OOP PHP

Tính trừu tượng (abstraction) trong lập trình hướng đối tượng giúp giảm sự phức tạp thông qua việc tập trung vào các đặc điểm trọng yếu hơn là đi sâu vào chi tiết.

 
Xem thêm...

Lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP

Lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP

Đối với nhiều người lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng là một khái niệm mang tính phức tạp, trừu tượng, khỏ hiểu và không cần thiết để học. Tuy nhiên việc nắm vững được tính hướng đối tượng trong lập trình PHP là một yếu tố quan trọng để người lập trình có thể viết được ứng dụng một cách hiệu quả.

Xem thêm...

Hiển Thị Danh Sách Bài Viết với PHP và MySQL

Hiển Thị Danh Sách Bài Viết với PHP và MySQL

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu trên database.

 
Xem thêm...