Thuật toán (algorithm)

 Trang Chủ / Tin tức / Thuật toán (algorithm) trang 1
Thuật toán (Algorithm)

Thuật toán (Algorithm)

Thuật toán là một tập hợp hữu hạn các hướng dẫn (các bước) được xác định rõ ràng, có thể thực hiện được bằng máy tính, để giải quyết một lớp vấn đề hoặc để thực hiện một phép tính cụ thể. Thuật toán luôn rõ ràng và được sử dụng chỉ rõ việc thực hiện các phép tính, xử lý dữ liệu, suy luận tự động và các tác vụ khác.Một thuật toán bao gồm các bước được thực hiện theo một thứ tự nhất định để đạt được một kết quả cụ thể. Các bước này phải được mô tả rõ ràng và chính xác để máy tính có thể hiểu và thực hiện.

Xem thêm...