Hướng dẫn - Thủ thuật

Hướng dẫn tạo định dạng cho giá tiền sản phẩm

Trong bài viết này, Baobinh.net xin được hướng dẫn các bạn chỉnh sửa định dạng giá sản phẩm cho website với jquery Number Format vì đôi khi trong một số trường hợp, các bạn không thể sử dụng được PHP để xử lý.

Bài này hướng tới những newbie hoặc một số bạn chưa có kinh nghiệm trong việc xử lý định dạng giá tiền sản phẩm bằng javascript.

Để làm được việc này thì khá đơn giản, chúng ta cần có các thứ sau:
- Thư viện jquery:

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery.js"></script>
- Thư viện jquery number format:
<script type="text/javascript" src="js/jquery.number.js"></script>
- Code dành cho việc style số:
// Dành cho việc định dạng số nằm trong 1 thẻ có id="price"
// true: đọc dữ liệu từ thẻ
// 0: số thập phân nằm sau dấu phẩy
// ,: dấu ngăn cách phần thập phân có thể đôi thành dấu nào tùy bạn thích
// .: dấu ngăn cách hàng nghìn trở lên có thể đôi thành dấu nào tùy bạn thích
// Theo như trong code này thì sẽ định dạng giá như sau: 999.999.999
$(document).ready(function(){
    $('#price').number( true, 0,',','.' );
}); 

- Mã HTML của thẻ chứa số
<input type="text" id="price" name="number" value="999999999" />

Cuối cùng các bạn sẽ nhận được dữ liệu kết quả là

Hướng dẫn sửa định dạng giá sản phẩm cho website với jquery Number Format

Xem demo trực tiếp trên site: Tại đây

Download file code mẫu: Tại đây

Mật khẩu giải nén: baobinh.netjquery javascript
  • Posted by
  • 2015-09-09 11:55:25