Hướng dẫn - Thủ thuật

Tại sao không dùng table để kẻ layout website?

Trong bài này, chúng ta sẽ phân tích các lý do tại sao mà table có khả năng để vẽ layout website nhưng không ai sử dụng để làm việc như thế.

1. Lý do đầu tiên chúng ta không dùng là do table phải dùng nhiều bytes hơn trong ngôn ngữ markup. Điều này khiến site sẽ bị tải chậm hơn và tốn băng thông hơn cho hosting/server

2. Table sẽ làm cản trở việc vẽ và hiển thị dữ liệu cho website, khiến cho phần nội dung sẽ lâu được hiển thị hơn.

3. Table làm bạn phải cắt và hiển thị nhiều ảnh, nhiều link ảnh hơn. Điều này làm website của bạn sẽ bị nặng nề hơn, load lâu hơn vì nhiều http request hơn đồng thời nhiều bytes cần load hơn.

4. Làm giới hạn khác vấn đề liên quan đến bố cục VD việc hiển thị chiều cao td 100% trong table.

5. Table phá vỡ nội dung văn bản được sao chép trên một số trình duyệt. Điều này gây khó chịu cho người dùng cuối.

6. Table cần nhiều thời gian hơn để sử dụng CSS cùng với nó.

7. Bảng biểu diễn sự trình bày chứ không biểu diễn nội dung vì nó đánh dấu không chính xác cho các bố trí trên website.

8. Với những hệ thống đọc dữ liệu tự động từ website, đọc dữ liệu từ bảng sẽ kinh khủng hơn so với từ thẻ div

9. Table khiến cho bạn khó khăn hơn trong việc thiết kế lại hoặc sửa chữa.

Chính vì vậy, chúng ta không sử dụng table để làm layout cho website.

  • Posted by
  • 2015-08-31 15:09:31