Bảng Giá Shared Hosting

Shared Hosting

 • Khởi nghiệp VN

 • 880,000/Năm

 • Danh riêng cho các khởi nghiệp tại Việt Nam

 •  Ổ Cứng SSD Cached
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  2GB Lưu trữ
 •  3 Tên Miền
 •  3 Sub Domain
 •  3 Tài khoản FTP
 •  6 Database
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển website
 •  Mua 3 năm tặng 1 năm
 • SSD Silver Startup

 • 1,200,000/Năm

 • Cho website khởi nghiệp của bạn tốc độ tối đa.

 •  Ổ Cứng SSD
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  2GB Lưu Trữ
 •  3 Tên Miền
 •  3 Sub Domain
 •  3 Tài khoản FTP
 •  6 Database
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển website
 •  Mua 3 năm tặng 1 năm
 • Khởi Nghiệp Quốc Tế

 • 880,000/Năm

 • Khởi nghiệp với website có lượng truy cập quốc tế.

 •  Ổ Cứng SSD Cached
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  5GB Lưu Trữ
 •  3 Tên Miền
 •  3 Sub Domain
 •  3 Tài khoản FTP
 •  6 Database
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển website
 •  Mua 3 năm tặng 1 năm
 • Crazy Quốc Tế

 • 990,000/Năm

 • Khởi nghiệp có lượng truy cập quốc tế cần dung lượng lưu trữ lớn

 •  Ổ Cứng SSD Cached
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  10GB Lưu Trữ
 •  6 Tên Miền
 •  6 Sub Domain
 •  6 Tài khoản FTP
 •  12 Database
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển website
 •  Mua 3 năm tặng 1 năm
 • SSD Gold Startup

 • 1,800,000/Năm

 • Cho website khởi nghiệp của bạn tốc độ tối đa.

 •  Ổ Cứng SSD
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  4GB Lưu Trữ
 •  5 Tên Miền
 •  10 Sub Domain
 •  5 Tài khoản FTP
 •  10 Database
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển website
 •  Mua 3 năm tặng 1 năm
 • SSD Diamond Startup

 • 3,200,000/Năm

 • Cho website khởi nghiệp của bạn tốc độ tối đa.

 •  Ổ Cứng SSD
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  10GB Lưu Trữ
 •  8 Tên Miền
 •  20 Sub Domain
 •  8 Tài khoản FTP
 •  20 Database
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển website
 •  Mua 3 năm tặng 1 năm

Tất Cả Các Gói Đều Bao Gồm

Hỗ Trợ Cài Đặt
Domain
Hỗ Trợ Tạo
Database
Giao Diện
Miễn Phí
Đảm Bảo
99.9% Uptime
Bộ Quản Lý
Dễ Sử Dụng
Ngôn Ngữ
PHP
Hỗ Trợ Cài Đặt
SSL Certificates
Hỗ Trợ Miễn Phí
Chuyển Website
7 Ngày
Dùng Thử
Hỗ Trợ
24/7/365