Bảng Giá Cloud VPS

Dịch Vụ Cloud SSD VPS

Tất Cả Các Gói Đều Bao Gồm

Hỗ Trợ Cài Đặt
Domain
Hỗ Trợ Tạo
Database
Giao Diện
Miễn Phí
Đảm Bảo
99.9% Uptime
Bộ Quản Lý
Dễ Sử Dụng
Ngôn Ngữ
PHP
Hỗ Trợ Cài Đặt
SSL Certificates
Hỗ Trợ Miễn Phí
Chuyển dữ liệu
Giảm 5%
đăng ký trên 1 năm
Hỗ Trợ
24/7/365