Bảng Giá Cloud VPS

Dịch Vụ Cloud SSD VPS

 • Mini VPS

 • 150,000/Tháng

 •  100% Ổ Cứng SSD
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  1 Core
 •  1GB RAM
 •  20GB Lưu trữ
 •  Panel Direct Admin
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển data
 • Medium VPS

 • 400,000/Tháng

 •  100% Ổ Cứng SSD
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  2 Core
 •  4GB RAM
 •  50GB Lưu trữ
 •  Panel Direct Admin
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển data
 • Large VPS

 • 600,000/Tháng

 •  100% Ổ Cứng SSD
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  3 Core
 •  6GB RAM
 •  50GB Lưu trữ
 •  Panel Direct Admin
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển data
 • Giga VPS

 • 800,000/Tháng

 •  100% Ổ Cứng SSD
 •  Băng thông Không giới hạn
 •  4 Core
 •  10GB RAM
 •  50GB Lưu trữ
 •  Panel Direct Admin
 •  Hỗ trợ 24/7/365
 •  99.9% Uptime
 •  Hệ điều hành CentOS
 •  Miễn Phí Chuyển data

Tất Cả Các Gói Đều Bao Gồm

Hỗ Trợ Cài Đặt
Domain
Hỗ Trợ Tạo
Database
Giao Diện
Miễn Phí
Đảm Bảo
99.9% Uptime
Bộ Quản Lý
Dễ Sử Dụng
Ngôn Ngữ
PHP
Hỗ Trợ Cài Đặt
SSL Certificates
Hỗ Trợ Miễn Phí
Chuyển dữ liệu
Giảm 5%
đăng ký trên 1 năm
Hỗ Trợ
24/7/365