Bảng Giá VPS Giá Rẻ

Dịch Vụ VPS Giá Rẻ

 • Mini VPS

 • 120,000/Tháng

 • Ổ Cứng HDD
 • Băng thông Không giới hạn
 • 1 Core
 • 1GB RAM
 • 20GB Lưu trữ
 • Panel Direct Admin
 • Hỗ trợ 24/7/365
 • 99.9% Uptime
 • Hệ điều hành CentOS
 • Miễn Phí Chuyển Website
 • Giga RAM VPS

 • 280,000/Tháng

 • Ổ Cứng SSD Cached
 • Băng thông Không giới hạn
 • 1 Core
 • 3GB RAM
 • 100GB Lưu trữ
 • Panel Direct Admin
 • Hỗ trợ 24/7/365
 • 99.9% Uptime
 • Hệ điều hành CentOS
 • Miễn Phí Chuyển Website
 • Giga Core VPS

 • 400,000/Tháng

 • Ổ Cứng SSD Cached
 • Băng thông Không giới hạn
 • 2 Core
 • 4GB RAM
 • 100GB Lưu trữ
 • Panel Direct Admin
 • Hỗ trợ 24/7/365
 • 99.9% Uptime
 • Hệ điều hành CentOS
 • Miễn Phí Chuyển Website

Tất Cả Các Gói Đều Bao Gồm

Hỗ Trợ Cài Đặt
Domain
Hỗ Trợ Tạo
Database
Giao Diện
Miễn Phí
Đảm Bảo
99.9% Uptime
Bộ Quản Lý
Dễ Sử Dụng
Ngôn Ngữ
PHP
Hỗ Trợ Cài Đặt
SSL Certificates
Hỗ Trợ Miễn Phí
Chuyển dữ liệu
Giảm 5%
đăng ký trên 1 năm
Hỗ Trợ
24/7/365