Hướng dẫn - Thủ thuật

Cấu hình Virtualhost với XAMPP trên Mac

Khi các bạn chuyển từ Window sang Mac, sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ đặc biệt trong lập trình web. Rất may là Xampp là một sự tương đồng nho nhỏ cho các bạn lập trình website.  Mặc dù trên Mac có Mamp rất phổ biến, nhưng Xampp cho Mac cũng là một sự lựa chọn không tồi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau học cách cấu hình vhost với xampp trên MacOS nhé.

Virtualhosts là gì?

Đầu tiên, Virtualhosts theo đúng tên của nó dịch sang tiếng Việt là các host ảo. Có nghĩa là Virtualhosts cho phép Apache ánh xạ tên miền (domain) vào một thư mục trên ổ cứng của máy tính để Apache hiểu được sẽ cầ đọc code trên thư mục đó. Bạn có thể thiết lập bao nhiêu Virtualhost mà bạn cần với số lượng không giới hạn, để mỗi trang web hoạt động dưới tên miền riêng. Ví dụ, bạn có thể muốn ánh xạ baobinh.local tới "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/baobinh". Để kiểm tra trang web phát triển của bạn, tất cả những gì bạn cần làm là gõ http: //baobinh.local vào thanh địa chỉ của trình duyệt sau khi đã cấu hình xong virtualhost cho website.

Kích hoạt Virtualhost

Điều đầu tiên bạn cần làm là mở tệp /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/httpd.conf trong trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn. Tìm các dòng sau:

# Virtual hosts
#Include /Applications/XAMPP/etc/extra/httpd-vhosts.conf


Bỏ ghi chú dòng thứ hai bằng cách xóa hàm băm ( #) để Apache tải tệp cấu hình Virtualhosts tùy chỉnh của bạn:
 

# Virtual hosts
Include /Applications/XAMPP/etc/extra/httpd-vhosts.conf

 

Tạo Virtualhost mới

Mở tệp /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/extra/httpd-vhosts.conf. Ở dưới cùng của tệp, các bạn sẽ thấy một số ví dụ Virtualhost, bạn nên comment lại hoặc xóa đi nếu muốn

Kéo chuột xuống dưới cùng, dán đoạn code bên dưới vào và chỉnh sửa theo ý muốn của mình.

<VirtualHost baobinh.local>
ServerName baobinh.local
DocumentRoot "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/baobinh"
<Directory "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/baobinh">
Options Indexes FollowSymLinks Includes execCGI
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>


Ở đây, chúng ta vừa định nghĩa một website có tên miền baobinh.local chạy code nằm ở folder "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/baobinh"
 

Thêm file index.html

Trong folder "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/baobinh"chúng ta tạo một file index.html với nội dung sau:

<html>
    <head>
        <title>Baobinh.net</title>
    </head>

     <body>
          <h1>Hello world</h1>
     <body>
</html>

Chỉnh sửa file hosts

Chúng ta cần một bước nữa, chỉnh sửa file hosts để có thể trỏ tên miền baobinh.local về địa chỉ IP local. Để mở file, chúng ta mở ứng dụng Terminal và gõ lệnh sau:

sudo vi /etc/hosts

Nhập password của máy mac vào, sau đó ấn phím “i” để bắt đầu chỉnh sửa. Tạo thêm 1 dòng như sau:

# XAMPP VirtualHost mappings
127.0.0.1 baobinh.local
 

Lưu tập tin bằng cách ấn phím “ESC” , sau đó ấn “:wq” (vừa ghi nội dung file vừa thoát)

Tiến hành restart lại XAMPP và gõ http://baobinh.local trên trình duyệt nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.