Hướng dẫn - Thủ thuật

Hướng dẫn sử dụng bộ quản trị webhosting Direct Admin cơ bản

Bài viết sẽ hướng dẫn những bạn mới làm quen với web hosting cách sử dụng các công cụ trong bộ quản trị hosting Direct Admin.

1. Đăng nhập trang quản lý direct admin:

http://ip hoặc http://domain.com:2222
Địa chỉ IP và cổng direct admin

đăng nhập vào tài khoản direct admin

2. Bảng điều khiển tổng quan:

Bảng quản trị Direct Admin
Bên phải là các thông số của host
Thông báo thông tin hosting của Direct Admin

3. Thay đổi password hosting:

Từ bản điều khiển chính, chọn Change Password


Cách đổi mật khẩu (password) Direct Admin
Đổi mật khẩu, password Direct Admin
Nhập password mới và nhấn Submit

 

4. Quản lý tài khoản FTP:

Từ bản điều khiển chính, chọn FTP Management


Hướng dẫn quản lý tài khoản FTP Direct Admin
Quản lý tài khoản FTP Direct Admin

a. Để tạo mới tài khoản bạn nhấn chọn Create FTP account

Điền đầy đủ thông tin và nhấn Create


Tạo mới tài khoản FTP Direct Admin


5. Quản lý cơ sở dữ liệu:

Từ bản điều khiển chính, nhấn chọn Mysql Management


Quản lý Mysql Direct Admin

a. Backup database:

Để backup database thì bạn nhấn chọn nút Download tương ứng cới database tại cột Download Backup

b. Restore từ file đã backup:

Bạn thực hiện theo các bước như hình trên: Chọn database muốn restore, Tiếp theo nhấn Browse và chọn file đã backup, cuối cùng nhấn Upload

c. Tạo database mới:Khai báo đầy đủ thông tin và nhấn Create

 

6. Quản lý file:

Từ bảng menu chính, nhấn chọn File Manager


Hướng dẫn quản lý file
Quản lý file trên Direct Admin

+ Để website hoạt động, code website phải được upload trong thư mục public_html

a. Để phần quyền cho 1 file hoặc thư mục, bạn tích chọn vào ô tích tại cột Select tương ứng với file mà bạn muốn phân quyền, điền thông số và nhấn set Permission

Ví dụ để cấp full quyền cho 1 thư mục ta làm như sau:
Cấp quyền cho thư mục Direct Admin

b. Để upload file lên hosting ta thao tác như sau:


Duyệt chọn file cần upload và nhấn nút Upload Files. Tối đa có thể upload 8 file cùng 1 lúc, để upload được nhiều file cùng 1 lúc hơn thì bạn chọn Upload Even More Files
Dung lượng 1 file tối đa được phép upload 10MB

Bạn có thể sử dụng FTP để upload được nhanh hơn, nhiều hơn, nhiều file cùng 1 lúc và đơn giản hơn. Nếu chưa có phần mềm upload FPT bạn có thể download tại đây:
https://filezilla-project.org/download.php?type=client

 

7. Quản lý domain:

Từ bảng điều khiển chính, bạn chọn Domain Setup

Quản lý domain - tên miền với Direct Admin

a. Add thêm 1 tên miền mới và host: Từ giao diện quản lý domain Add Another Domain. Bạn nhập domain mới cần add và nhấn Create

Thêm mới tên miền - domain với Direct Admin

b. Để suspend hay unsuspend 1 domain bạn tích chọn domain đó và nhấn Suspend / Unsuspend
c. Để xóa 1 domain ra khỏi host thì bạn tích hợp domain và nhấn Delete
 

8. Quản lý subdomain:

Từ menu chính, chọn Subdomain Management

Quản lý subdomain - tên miền phụ với Direct Admin
Để add subdomain, bạn nhập subdomain muốn tạo và nhấn Create
Tạo tên miền phụ - subdomain với Direct Admin
Để Subdomain hoạt động được. Trên hệ thống DNS quản lý tên miền. Bạn phải tạo 1 bản ghi A là tên subdomain đó và trở về IP server mà bạn muốn tạo subdomain.

 

9. Add một tên miền chạy song song với tên miền chính:

Từ bảng điều khiển Domain Pointers


Quản lý tên miền chạy song song với tên miền chính
Để add 1 tên miền chạy song song, bạn nhập tên miền muốn add và nhấn Add
Tạo một tên miền chạy song song với tên miền chính Direct Admin


10. Backup và restore hosting:

Từ bảng điều khiển chính, chọn Create/Restore Backups


Quản lý restore và back up trong direct admin

a. Để backup Full bạn tích chọn tất cả các mục và nhấn Create Backup

Tạo Back up trong Direct Admin

b. Để restore bạn chọn file đã backup và nhấn Select Restore Options

Restore back up file với Direct Admin

 11. Tạo email:

Quản lý Email trong Direct Admin

Để hệ thống mail hoạt động.
Bạn phải tạo bản ghi MX trỏ về server.

  • Posted by
  • 2014-12-03 16:37:41