Tag: cấu hình vhost

Cấu hình Virtualhost với XAMPP trên Mac

Khi các bạn chuyển từ Window sang Mac, sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ đặc biệt trong lập trình web. Rất may là Xampp là một sự tương đồng nho nhỏ cho các bạn lập trình website.  Mặc dù trên Mac có Mamp rất phổ biến, nhưng Xampp cho Mac cũng là một sự lựa chọn không tồi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau học cách cấu hình vhost với xampp trên MacOS nhé.

  • Posted by Admin
  • 2020-07-21 11:28:02

Cấu hình vhost trên wamp server

Trong bài này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào cấu hình Vhost trên wamp server để chạy một tên miền ảo trên máy tính cá nhân với mục đích giả lập môi trường tên miền thật.

  • Posted by Admin
  • 2016-02-01 22:48:10

Bài 3: Sử dụng Bảng, Form, cấu hình Vhost

Trong bài này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào một số phần quan trọng của HTML trong lập trình website là sử dụng bảng (table), vẽ form dữ liệu - các phần tử trong form và cuối cùng là cấu hình Vhost để chạy một tên miền ảo trên máy tính cá nhân với mục đích giả lập môi trường tên miền thật.

  • Posted by Admin
  • 2015-08-31 16:33:13