Ebook lập trình PHP

Tổng hợp sách dạy lập trình PHP cơ bản trên mạng

Với những bạn chưa từng lập trình muốn học về PHP, bộ sách ebook này sẽ là khởi đầu tốt để các bạn có thể nghiên cứu về PHP.

Để đáp ứng nhu cầu học lập trình PHP, Baobinh.net sưu tập một số bộ sách PDF và CHM về học lập trình PHP chia sẻ cho các bạn.

HƯỚNG DẪN CÁCH DOWNLOAD TẠI BAOBINH.NET >>

1. Sổ tay lập trình 1.0: Click để download

2. Sổ tay lập trình 2.0: Click để download

3. Tuyển tập lập trình PHP cơ bản: Click để download

4. Tuyển tập các module dạy PHP của Trung tâm tin học trường Đại Học Khoa học tự nhiên TP.HCM

 - Module 1: Click để download
 - Module 2: Click để download
 - Module 3: Click để download
 - Module 4: Click để download

Còn tiếp tục cập nhật ^^


  • Posted by
  • 2015-07-20 17:32:42