HTML - CSS - Javascript

Bài số 1: Giới thiệu chung về website và các công cụ lập trình website

Bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu ban đầu về website và các vấn đề về web. Những mục tìm hiểu chính sẽ là:

- Khái quát về Internet

- Làm thế nào để chạy một website

- Quy trình thiết kế ra một website

- Công nghệ sử dụng

- Công cụ lập trình website

I. Khái quát về Internet.

    - Internet là mạng máy tính lớn nhất trên thế giới
    - Internet được xem là mạng của các mạng máy tính, trong đó bao gồm các mạng LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area Network)
    - World Wide Web được xem là tập con của mạng Internet
    - World Wide Web bao gồm rất nhiều các webserver ở trên thế giới

II. Làm thế nào để có thể chạy một website?
   
    - Trước tiên chúng ta cần biết bản chất của việc truy cập vào một website:

    - Tiếp theo chúng ta cần phải biết cấu trúc của một webserver cần có:
        + Kết nối mạng
        + Địa chỉ IP
        + Apache/Nginx/IIS
        + PHP/Node.JS/Rails/Java/.Net
        + MySQL/PostgreSQL/MSSQL/Oracle/MongoDB
Vì thế, để chúng ta có thể chạy một webserver trên local, chúng ta cần có IP local: 127.0.0.1, Cài đặt bộ phần mềm có chứa đầy đủ Apache, PHP và MySQL. Ở đây, mình khuyên các bạn dùng Wamp Server, ổn định và không cần phải cài đặt lại sau mỗi lần cài lại Window.

III. Quy trình thiết kế một website:

    - Lấy ý kiến và yêu cầu khách hàng
    - Viết bản mô tả chức năng website

    - Vẽ mock up website


    - Thiết kế bản vẽ PSD giao diện


    - Cắt css cho giao diện


    - Thiết kế database    - Code các chức năng cho website bằng ngôn ngữ lập trình (ở đây code ví dụ là PHP) và ghép vào giao diện đã được cắt css

    - Kiểm thử website (Hay còn gọi là Test, gồm có test chức năng và Unit test hay còn gọi là test code)
    - Đưa website lên webserver và chạy online

IV. Công nghệ sử dụng

    - HTML (Hyper Text Mark Up Language)    - CSS (Cascade Style Sheet)    - Ngôn ngữ lập trình dành cho xử lý phía người dùng cuối Javascript    - Cơ sở dữ liệu MySQL


    - Ngôn ngữ lập trình phía server PHP


V. Các công cụ sử dụng để phát triển website:

    - IDE: Notepad, Notepad ++, Visual Studio Code, PHP Storm, NetBeans, Eclipse, Subslime Text,... Phần mềm chuyên dùng để viết các file mã nguồn cho lập trình
    - Browser: Nên cài đặt hết Firefox, IE, Chrome, Safari, Opera hoặc cài phần mềm giả lập
    - Browser Plugin: Firebug, F12, ColorZilla,...
    - MySQL tools: phpmyadmin, Mysql Work Bench, Navicat ( mình dùng Navicat)
    - Server web offline: Wamp, Xampp, AppServer, Vertrigo, Wingnx,... (mình dùng Wamp)
    - FTP client: Filze Zilla, CuteFTP, SmartFTP,... (Mình dùng File Zilla)
    - SSH: Putty
    - SFTP Client: Winscp
    - Git, Gitlab, Github,...

Bài số 1 về HTML, CSS, Javascript (Từ giờ trở đi mình sẽ gọi là HDJ) kết thúc ở đây. Hẹn các bạn ở bài tiếp theo giới thiệu về html!

Tải tài liệu bài học dạng file docx:
Password giải nén: baobinh.net
Download Here


Xem thêm: Bài số 2: Giới thiệu về HTML - cách viết và chạy (phần 1)