Bionick là giao diện được thiết kế với các màu chủ đạo là đen vàng và trắng, dựa trên framework css Boostrap, Jquery và HTML5. Giao diện phù hợp với các website chuyên về Portfolio hoặc blog cá nhân.

Bionick là giao diện website portfolio được thiết kế với các màu chủ đạo là đen vàng và trắng, dựa trên framework css Boostrap, Jquery và HTML5. Giao diện responsive phù hợp với các website chuyên về Portfolio hoặc blog cá nhân.