Tag: Chỉ số PA và DA là gì trong Seo

Chỉ số PA và DA là gì trong Seo? DA và PA có giúp làm tăng thứ hạng từ khóa không?

Chữ A trong DA, PA là Authority ( nghĩa là thẩm quyền), đây được coi là thước đo định tính của bất kỳ thuộc tính trên một trang web nào. Yếu tố thẩm quyền nó ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hiển thị tổng thể và xếp hạng của trang web trong công cụ tìm kiếm.

  • Posted by Admin
  • 2022-04-22 15:56:25