HTML - CSS - Javascript

 Trang Chủ / Tin tức / HTML - CSS - Javascript trang 2
Bài số 2: Giới thiệu về HTML - cách viết và chạy (phần 1)

Bài số 2: Giới thiệu về HTML - cách viết và chạy (phần 1)

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về HTML, cách chạy một file có đuôi .html và các thẻ cơ bản của HTML dùng trong thiết kế giao diện website. Sau bài học này, các bạn có thể hiểu được html là gì, viết một giao diện website đơn giản bằng mã html. Xem thêm...

Bài số 1: Giới thiệu chung về website và các công cụ lập trình website

Bài số 1: Giới thiệu chung về website và các công cụ lập trình website

Bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu ban đầu về website và các vấn đề về web. Những mục tìm hiểu chính sẽ là:

- Khái quát về Internet

- Làm thế nào để chạy một website

- Quy trình thiết kế ra một website

- Công nghệ sử dụng

- Công cụ lập trình website Xem thêm...