HTML - CSS - Javascript

Học HTML - CSS - Javascript cơ bản

Tổng hợp nội dung học HTML CSS JAVASCRIPT cơ bản

Sau đây mời các bạn cùng nghiên cứu khóa học HTML - CSS - JAVASCRIPT cơ bản để lập trình website tĩnh và cắt css từ các file thiết kế. HTML, CSS, Javascript là những ngôn ngữ đơn giản nhất chúng ta được học nhưng lại là những cấu thành cơ bản của một website mà bất kì một lập trình viên web nào cũng phải biết. Nào, bây giờ thì hãy cùng mình tham gia khóa học này nhé:

1. Giới thiệu về website và các công cụ lập trình web
2. Giới thiệu về HTML, cách viết và chạy phần 1
3. Giới thiệu về HTML, cách viết và chạy phần 2
4. Danh sách tag đầy đủ của HTML 5
5. Danh sách ký tự đặc biệt của HTML
6. DOM Là gì
7. Thuộc tính Style trong HTML
8. CSS là gì
9. Chèn mã CSS trong HTML
10. Cú pháp trong CSS
11. Bộ chọn trong CSS
12. Font chữ trong CSS
13. Màu sắc trong CSS
14. Xử lý văn bản trong CSS
15. Box Model trong CSS
16. Phông nền (Background) trong CSS
17. Căn lề trong CSS
18. Border trong CSS
19. Padding trong CSS
20. Javascript là gì
21. Sử dụng comment code trong Javascript
22. Biến trong Javascript
23. Toán tử trong Javascript
24. Kiểu dữ liệu trong Javascript
25. Hàm trong Javascript
26. Tầm biến (variable scope) trong Javascript
27. Cấu trúc điều khiển trong Javascript
28. Vòng lặp trong Javascript
29. Break và Continue trong Javascript

Vậy là chúng ta đã có nội dung cơ bản trong các học phần CSS, HTML, Javascript. Chúc các bạn học tập vui vẻ. Tham gia Group facebook của bên mình để được học và chia sẻ nhiều hơn nhé. 


Các bạn cũng có thể đăng ký để tham gia các khóa học lập trình offline của FullStack Academy

css html javascript