Tư vấn khách hàng khi lựa chọn gói dịch vụ hosting tại baobinh.net

Tư vấn lựa chọn gói dịch vụ hosting tại baobinh.net để phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng.

1. Bạn có bao nhiêu website?
    a. 1 website
    b. 2-3 website
    c. Từ 4 website trở lên

2. Đối tượng khách hàng chủ yếu sử dụng website của bạn ở đâu?
    a. Việt Nam
    b. Nước ngoài
    c. Cả Việt Nam và Nước Ngoài

3. Website của bạn sử dụng dưới dạng mục đích nào?
    a. Tin tức
    b. Buôn bán
    c. Nghiên cứu/học tập

Trả lời:

- Nếu bạn là website tin tức/buôn bán và chỉ có dưới 3 website duy nhất, với lượng khách hàng phần lớn đến từ Việt Nam, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gói dịch vụ hosting khởi nghiệp Việt Nam

- Nếu bạn là website tin tức/buôn bán và chỉ có dưới 3 website duy nhất, với lượng khách hàng phần lớn đến từ quốc tế, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gói dịch vụ hosting khởi nghiệp quốc tế

- Nếu bạn là website nghiên cứu/học tập và chỉ có 1 website duy nhất, với lượng truy cập phần lớn đến từ Việt Nam, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gói dịch vụ hosting sinh viên Việt Nam

- Nếu bạn có từ 4 website trở lên và lượng truy cập chủ yếu đến từ quốc tế, chúng tôi khuyên bạn nên dùng gói dịch vụ hosting crazy quốc tế

- Nếu bạn có từ 4 website trở lên và lươnjg truy cập chủ yếu đến từ Việt Nam, chúng tôi khuyên bạn nên mua 2 gói dịch vụ hosting khởi nghiệp Việt Nam để đảm bảo tốc độ tốt nhất cho tất cả các website.

- Trong trường hợp bạn có kinh phí eo hẹp và vẫn muốn duy trì website ở một mức độ hợp lý, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gói hosting siêu siêu rẻ

- Nếu bạn có nhu cầu sử dụng lượng lưu trữ lớn hơn mức bình thường, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gói dịch vụ hosting crazy quốc tế để đảm bảo website được vận hành tốt nhất
  • Posted by
  • 2015-06-28 23:53:14