Lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP

Đối với nhiều người lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng là một khái niệm mang tính phức tạp, trừu tượng, khỏ hiểu và không cần thiết để học. Tuy nhiên việc nắm vững được tính hướng đối tượng trong lập trình PHP là một yếu tố quan trọng để người lập trình có thể viết được ứng dụng một cách hiệu quả.

Bài hướng dẫn này sẽ đề cập tới những khía cạnh quan trọng và được sử dụng phổ biến nhất trong lập trình hướng đối tượng qua các ví dụ minh họa chi tiết giúp người học có thể vừa học vừa thực hành.


Các bạn cũng có thể đăng ký để tham gia các khóa học lập trình offline của FullStack Academy