Cấu Trúc Điều Khiển trong PHP

Trong lập trình, cấu trúc điều khiển hay còn gọi là control structure được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình.

 

Cấu Trúc Điều Khiển Là Gì

Trong lập trình, cấu trúc điều khiển hay còn gọi là control structure được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình.

<?php
 $today = "Thứ Bảy";

if ($today == "Thứ Bảy") {
    echo "Ngày nghỉ cuối tuần Thứ Bảy.";
} else if ($today == "Chủ Nhật") {
    echo "Ngày nghỉ cuối tuần Chủ Nhật.";
} else {
    echo "Hôm nay là ngày làm việc.";
}
?>

 

Cấu Trúc Điều Khiển Trong PHP

PHP cung cấp các cấu trúc điều khiển sau đây:

  • Câu lệnh if.
  • Câu lệnh if...else.
  • Câu lệnh if...elseif.
  • Câu lệnh switch

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cụ thể cách sử dụng các cấu trúc điều khiển cung cấp bởi PHP trong hai bài học tiếp theo.