Cài Đặt PHP

Chương trình PHP có thể được chạy trên bất cứ máy tính (hoặc máy chủ) nào có cài đặt chương trình xử lý ngôn ngữ PHP.

Trình Xử Lý PHP

Trình xử lý PHP (hay PHP processor) là phần mềm được sử dụng để giúp máy tính có thể hiểu được mã lệnh viết bằng ngôn ngữ PHP.

Ngôn ngữ PHP bao gồm một bộ các quy tắc để viết mã lệnh. Tuy nhiên nếu máy tính không được cài đặt chương trình xử lý PHP thì máy tính sẽ không thể hiểu được mã lệnh PHP. Do đó để máy tính (hoặc máy chủ) có thể chạy được chương trình viết bằng ngôn ngữ PHP chúng ta cần cài đặt PHP processor.

Mặc dù chương trình PHP thường được chạy trên máy chủ tuy nhiên để phục vụ mục đích của việc học, bạn hoàn toàn có thể sử dụng máy tính cá nhân để cài đặt trình xử lý PHP và theo dõi khoá học này sử dụng trên máy tính thay vì phải sử dụng máy chủ.

Để chạy PHP mà không cần cài đặt, các bạn có thể sử dụng các dịch vụ để chạy PHP online như http://sandbox.onlinephpfunctions.com/
 

Từ giờ trở về sau khi nói cài đặt PHP thì chúng ta sẽ hiểu là cài đặt trình xử lý PHP.

Cài Đặt PHP Trên Windows

Các phổ biến để cài đặt PHP trên Windows đó là sử dụng gói phầm mềm XAMPP. XAMPP là một gói phần mềm tổng hợp bao gồm nhiều phần mềm khác nhau trong đó có trình xử lý PHP.

Tải XAMPP

Để cài đặt XAMP bạn truy cập vào địa chỉ apachefriends.org và tìm trong mục XAMPP for Windows để tải về phiên bản tương ứng với hệ điều hành của bạn.

Cài Đặt XAMPP

Sau khi tải về XAMPP bạn nhấp đúp vào biểu tượng của tập tin để tiến hành cài đặt. Trong quá trình cài đặt máy tính sẽ hỏi bạn địa chỉ thư mục trên máy tính được sử dụng để lưu trữ tập tin thực thi chương trình xử lý PHP php.exe. Bạn có thể chọn địa chỉ mặc định là C:\xampp hoặc chọn một địa chỉ tuỳ ý khác.

Cập Nhật Biến Môi Trường

Cuối cùng sau khi cài đặt xong PHP bạn cần thêm địa chỉ thư mục chứa tập tin php.exe vào biến môi trường (environment variables) để có thể sử dụng PHP trên cửa sổ dòng lệnh command prompt của Windows.

Xem thêm về biến môi trường của window
 

Chạy PHP

Sau khi thực hiện các bước trên bạn có thể sử dụng cửa sổ dòng lệnh command prompt để chạy chương trình PHP.

Để mở chương trình command prompt bạn gõ bàn phím có biểu tượng của Windows (hoặc sử dụng phiên bản Windows 7, Windows XP bạn có thể nhấp vào biểu tượng Start ở phía tay phải màn hình) sau đó nhập vào ô tìm kiếm cụm từ Command Prompt. Ở kết quả hiện ra cho bạn nhấp đúp vào biểu tượng của chương trình Command Prompt tương tự như dưới đây:

Chương trình command prompt

Tiếp theo tên cửa sổ command prompt bạn nhập vào câu lệnh dưới đây và gõ Enter:

C:\> php --version

Câu lệnh trên sẽ hiển thị thông tin về trình xử lý PHP đã được cài đặt trên máy tính bạn.

Cài Đặt PHP Trên Mac OSX

Trên các máy tính dùng hệ điều hành Mac OSX thì chương trình PHP thường đã được cài đặt sẵn. Để kiểm tra thông tin về phiên bản PHP đang sử dụng bạn hãy mở chương trình cửa sổ dòng lệnh terminal. Để mở terminal trên Mac bạn khởi động Launchpad và nhập vào tìm kiếm từ khoá terminal trên ô tìm kiếm. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng chương trình Spotlight để có thể tìm kiếm chương trình terminal.

Sau khi khởi động terminal, bạn có thể nhập vào câu lệnh dưới đây và bấm Enter:

$ php --version

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

PHP 5.5.31 (cli) (built: Jan  9 2016 23:51:45) 
Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies

Trường hợp trên máy tính bạn không có PHP hoặc bạn muốn nâng cấp lên phiên bản PHP mới hơn bạn có thể sử dụng chương trình Homebrew. Homebrew là chương trình dùng để quản lý các ứng dụng trên hệ điều hành Mac OSX.

Việc cài đặt Homebrew được thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần chạy một dòng lệnh dưới đây trên terminal:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Trường hợp terminal báo lỗi khi chạy câu lệnh trên thì bạn có thể truy cập vào địa chỉ trang homebrew để chép về dòng câu lệnh cài đặt mới nhất.

Sau khi cài đặt Homebrew bạn dùng câu lệnh sau để cài đặt PHP:

$ brew install php

Cài Đặt PHP Trên Ubuntu

Tương tự như Mac OSX trên hệ điều hành Ubuntu thì chương trình PHP cũng được cài đặt sẵn. Để kiểm tra phiên bản PHP đang sử dụng bạn cũng sử dụng chương trình cửa sổ dòng lệnh terminal và chạy câu lệnh giống như trên Mac.

Trên Ubuntu bạn có thể mở terminal sử dụng Launchpad hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Alt + T. Sau khi mở terminal bạn chạy câu lệnh sau:

$ php --version

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như trên Mac:

PHP 5.6.21 (cli) (built: May  2 2016 23:27:53) 
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies

Trường hợp máy tính bạn không có PHP hoặc bạn muốn nâng cấp lên phiên bản PHP mới hơn bạn có thể sử dụng chương trình AptGet. AptGet là chương trình quản lý phần mềm tương tự như Homebrew nhưng dùng cho Ubuntu.

Trên cửa sổ terminal bạn chạy câu lệnh sau để cài đặt PHP:

$ sudo apt-get install php55

Bạn có thể thay thế php55 ở câu lệnh trên bằng một phiên bản PHP tương ứng mà bạn muốn cài.


php cài đặt php