PSD Free vol 1 - Baobinh.net

  Trang Chủ / PSD FREE / PSD giới thiệu công ty / PSD Free vol 1 - Baobinh.net

Bộ thiết kế PSD Free Vol 1 của Baobinh.net

Thông tin cơ bản của PSD Free Vol 1 của Baobinh.net

Bộ thiết kế PSD Free Vol 1 của Baobinh.net là giao diện về giới thiệu công ty, được chia sẻ với mục đích cho các web designer tham khảo, các bạn sinh viên đang đi học cắt css có file PSD để thực hành. Bộ thiết kế PSD Free Vol 1 của Baobinh.net gồm 13 file PSD bao gồm:
- Trang chủ
- Trang giới thiệu
- Trang gallery
- Trang contact
- Trang service
- Các trang sản phẩm (8 file PSD)
Bộ PSD này được đóng dưới dạng file nén rar tổng dung lượng là 37mb

Hình ảnh một vài trang thiết kế

- Trang chủ:


- Trang giới thiệu


- Trang gallery


- Trang liên hệ


Hi vọng bộ PSD Free Vol 1 của Baobinh.net có thể giúp các bạn có mẫu tham khảo hoặc làm học liệu để cắt css trong quá trình học tập.