Download giao diện admin template Transparent thiết kế responsive

  Trang Chủ / HTML - CSS Template / Admin template / Download giao diện admin template Transparent thiết kế responsive

Download giao diện admin Transparent link mediafire trực tiếp. Giao diện phù hợp với các bộ quản trị website, thống kê, tính toán, chứng khoán, kế toán, kiểm toán,...

Mật khẩu giải nén: baobinh.net

Giao diện admin template Transparent được thiết kế responsive dựa trên nền Bootstrap, CSS 3, HTML5, Jquery là giao diện thích hợp với các bộ quản trị website, thống kê, tính toán, chứng khoán, kế toán, kiểm toán,... Hãy download ngay giao diện link mediafire để làm bộ quản trị cho website của bạn!