Download ngay giao diện admin website Minovate với thiết kế responsive dựa trên nền Boostrap. Giao diện phù hợp để làm các phần quản lý website, thống kê, đối soát, chứng khoán.

Giao diện admin website Minovate được thiết kế responsive trên nền Boostrap framework, Jquery và HTML5 phù hợp với phần quản trị của các website, bộ thống kê dữ liệu, giao diện quản trị đối soát, kế toán, chứng khoán, email,...