Download ngay giao diện admin Quirk thiết kế responsive với đường link mediafire trực tiếp. Giao diện phù hợp với các phần quản trị cho hệ thống website, thống kê website, quản lý tài chính, quản lý chứng khoán,...

Giao diện admin website Quirk thiết kế responsive được thiết kế hiện đại, với nhiều giao diện cho các chức năng khác nhau đảm bảo phục vụ tốt nhất cho mục đích quản trị website như quản lý nội dung, thống kê phân tích, biểu đồ chứng khoán, tiền nong,... Giao diện được thiết kế trên nền Boostrap framework và jquery với gần 30 thư viện css, js khác nhau sẽ làm hài lòng người sử dụng.