Niffy là giao diện chuyên dùng cho các bộ quản trị website hoặc các phần mềm chạy dựa trên nền web. Được thiết kế đẹp mắt, màu sắc nổi bật dựa trên nền Boostrap 3, Jquery và HTML5, Niffy sẽ đem lại cho các bạn trải nghiệm tuyệt vời.

Niffy là giao diện chuyên dùng cho các bộ quản trị website hoặc các phần mềm chạy dựa trên nền web. Được thiết kế responsive đẹp mắt, màu sắc nổi bật dựa trên nền Boostrap 3, Jquery và HTML5, Niffy sẽ đem lại cho các bạn trải nghiệm tuyệt vời.