Revex là giao diện được phối màu đen trắng, nhẹ nhàng, được thiết kế bằng Boostrap, Jquery và HTML 5. Giao diện phù hợp với các website thuộc dạng blog, tin tức, video, ảnh hoặc audio.

Revex là giao diện website blog được phối màu đen trắng, nhẹ nhàng, được thiết kế responsive bằng Boostrap, Jquery và HTML 5. Giao diện phù hợp với các website thuộc dạng blog, tin tức, video, ảnh hoặc audio.