Giao diện du lịch Blue Bird

  Trang Chủ / HTML - CSS Template / Website du lịch / Giao diện du lịch Blue Bird

Giao diện Blue Bird là giao diện phù hợp với các website đặt tour, giới thiệu khách sạn, du lịch và đặt phòng, đặt vé. Giao diện được thiết kế trên nền Boostrap 3, CSS3, HTML5, Jquery.

Mật khẩu giải nén: baobinh.net

Giao diện website du lịch Blue Bird là giao diện phù hợp với các website đặt tour, giới thiệu khách sạn, du lịch và đặt phòng, đặt vé. Giao diện được thiết kế responsive trên nền Boostrap 3, CSS3, HTML5, Jquery.