Tag: php cơ bản

Cấu Trúc Điều Khiển trong PHP

Trong lập trình, cấu trúc điều khiển hay còn gọi là control structure được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình.

 

  • Posted by Admin
  • 2020-06-05 15:21:34

Hàm trong PHP

Hàm (hay function) bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh được nhóm lại với nhau và có thể được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương trình.

 

  • Posted by Admin
  • 2020-06-05 14:39:23

Các Kiểu Dữ Liệu Trong PHP

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu được dùng phổ biến trong PHP như kiểu số nguyên, kiểu chuỗi, kiểu mảng, kiểu boolean và kiểu NULL.
 

  • Posted by Admin
  • 2020-06-05 10:46:11

Học PHP cơ bản

Chắc hẳn có nhiều bạn quan tâm tới ngôn ngữ lập trình website là PHP nhưng việc tự học và tìm tài liệu trên mạng có đầy đủ kiến thức không phải là dễ. Hiểu được vấn đề đó, baobinh.net đã tổng hợp và lên chương trình giúp các bạn có thể học tốt hơn. PHP là ngôn ngữ kịch bản chạy trên máy chủ được dùng phổ biến để tạo các ứng dụng web. Được giới thiệu ra công chúng vào năm 1995 tính tới nay PHP đang là một ngôn ngữ được sử dụng hàng đầu để tạo các ứng dụng web. Rất nhiều các website nổi tiếng đã được xây dựng sử dụng ngôn ngữ PHP. Hai trong số đó là trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook và trang bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon.

  • Posted by Admin
  • 2020-06-04 17:33:11