Tag: modal bootstrap 4

Modal trong Bootstrap 4

Modal trong Bootstrap cũng là một trong những thành phần chúng ta thường xuyên sử dụng trong thực tế để tạo các popup Modal của website. Trong bài này chúng ta sẽ tập trung vào việc nghiên cứu các class bootstrap  phục vụ cho việc tạo Modal. Ok, giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.

  • Posted by Admin
  • 2020-07-12 21:50:53