Tag: layout

Tại sao không dùng table để kẻ layout website?

Trong bài này, chúng ta sẽ phân tích các lý do tại sao mà table có khả năng để vẽ layout website nhưng không ai sử dụng để làm việc như thế.

  • Posted by Admin
  • 2015-08-31 15:09:31