Học HTML - CSS - Javascript cơ bản

Tổng hợp nội dung học HTML CSS JAVASCRIPT cơ bản

 • Posted by Admin
 • 2020-06-10 11:00:07

Break và Continue trong javascript

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue).

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:55:25

Vòng lặp trong javascript

Vòng lặp được sử dụng nhằm thực hiện một (một số) nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhiếu lần.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:52:40

Cấu Trúc Điều Khiển trong javascript

Cấu trúc điều khiển dùng để điều khiển luồng thực thi của chương trình.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:49:54

Phạm Vi Của Biến (variable scope) trong javascript

Phạm vi của biến (variable scope) hay còn gọi là Tầm biến. Khi được định nghĩa ở ngoài hàm biến sẽ có phạm vi global, ngược lại khi định nghĩa trong hàm biến có phạm vi local (chỉ có thể truy cập biến trong phạm vi hàm đó).

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:46:49

Hàm trong javascript

Sử dụng hàm khi chúng ta muốn nhóm một số đoạn code nào đó có liên quan với nhau để thực hiện một công việc nhất định.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:43:25

Kiểu Dữ Liệu trong Javascript

Cùng tham khảo các kiểu dữ liệu cơ bản của Javascript như kiểu chuỗi, kiểu số, mảng, kiểu boolean, kiểu NaN, kiểu undefied, kiểu object

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:39:07

Toán tử trong Javascript

Cùng tìm hiểu các toán tử trong Javascript trong bài này nhé.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:33:44

Biến trong Javascript

Trong JavaScript, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 11:28:03

Sử dụng comment code trong javascript

Comment dùng để giải thích cho một hoặc một số đoạn code trong chương trình hoặc đơn giản là để vô hiệu hóa một (một số) đoạn mã trong chương trình

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 10:19:27

JavaScript Là Gì

Javascript là ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến trong việc tạo các hiệu ứng vào trang web. Tương tự như HTML và CSS, mã lệnh Javascript có thể được chạy bởi các trình duyệt (Firefox, Safari, Chrome...)

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 10:16:48

Slide show product với scrollLeft và animate của Jquery

Bài này, Baobinh.net xin được hướng dẫn các bạn làm một slideshow carousel đơn giản với scrollLeft và animate của Jquery. 

 • Posted by Admin
 • 2015-09-19 20:32:18

Hướng dẫn tạo định dạng cho giá tiền sản phẩm

Trong bài viết này, Baobinh.net xin được hướng dẫn các bạn chỉnh sửa định dạng giá sản phẩm cho website với jquery Number Format vì đôi khi trong một số trường hợp, các bạn không thể sử dụng được PHP để xử lý.

 • Posted by Admin
 • 2015-09-09 11:55:25

Hướng dẫn defer loading css (lazy loading css) với javascript

Tiếp tục với series load lười Baobinh.net xin được hướng dẫn các bạn lazy loading css cho website hay còn gọi là defer loading css hay async loading css. Bài này sẽ giúp các bạn hiểu được tại sao nên dùng defer loading css, cách sử dụng như thế nào.

 • Posted by Admin
 • 2015-09-06 16:12:03

Hướng dẫn lazy loading image với javascript để tăng tốc độ website

Hôm nay Baobinh.net xin được viết một bài giới thiệu về việc lazy loading image trên website với javascript để các bạn hiểu tại sao nên sử dụng lazy loading và cách làm cho website của mình.

 • Posted by Admin
 • 2015-09-05 22:37:07