Học HTML - CSS - Javascript cơ bản

Tổng hợp nội dung học HTML CSS JAVASCRIPT cơ bản

 • Posted by Admin
 • 2020-06-10 11:00:07

Padding trong CSS

Thuộc tính padding được sử dụng để tạo khoảng đệm cho phần tử bằng cách tạo khoảng trống đệm tính từ nội dung của phần tử cho tới đường viền.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 10:14:31

Border trong CSS

Thuộc tính border trong CSS được dùng để tạo đường viền cho các phần tử.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 10:02:43

Căn Lề trong CSS

Lề của phần tử là phần diện tích bao quanh bên ngoài đường viền phần tử đó

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 09:55:38

Phông Nền (background) trong CSS

Các thuộc tính về phông nền (background) trong CSS được sử dụng để thiết lập hiệu ứng phông nền cho phần tử HTML trên trang web

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 09:52:56

Box Model trong CSS

Mỗi phần tử HTML của trang web được mô phỏng (model) giống như một chiếc hộp hình chữ nhật được hình thành từ bốn thành phần:

 • Nội dung phần tử.
 • Vùng Đệm (hay khoảng đệm).
 • Vùng viền.
 • Lề.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 09:43:20

Xử lý văn bản trong CSS

CSS cung cấp đa dạng các thuộc tính giúp chúng ta định kiểu hiển thị cho văn bản của phần tử HTML.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-09 09:38:02

Màu Sắc trong CSS

Trong CSS có hai cách khác nhau để xác định màu sắc được sử dụng đó là:

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-08 20:54:21

Bộ Chọn trong CSS

Bộ chọn CSS được sử dụng để chọn ra phần tử HTML trên trang.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-08 17:05:18

Cú Pháp trong CSS

Mã CSS bao gồm một hoặc nhiều quy luật khác nhau:

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-08 17:02:31

Chèn Mã CSS trong HTML

Để chèn mã CSS vào trang HTML chúng ta có thể thực hiện theo ba cách khác nhau:

 • Chèn mã CSS nội dòng hay inline CSS.
 • Chèn mã CSS nội bộ hay internal CSS.
 • Tham chiếu đến tập tin CSS bên ngoài hay external CSS.

 • Posted by Admin
 • 2020-06-08 16:46:50

CSS Là Gì

CSS (viết tắt của từ Cascading Style Sheet) là ngôn ngữ định kiểu theo tầng được dùng để tạo bố cục, trang trí, thiết lập màu nền, màu chữ, kích thước... cho trang web.

 

 • Posted by Admin
 • 2020-06-08 16:44:08

Hướng dẫn tạo chia sẻ mạng xã hội có cửa sổ đóng mở

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng javascript, css, html để tạo một bộ chia sẻ mạng xã hội có cửa sổ đóng mở.

 • Posted by Admin
 • 2015-09-01 14:59:56

Bài số 1: Giới thiệu chung về website và các công cụ lập trình website

Bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu ban đầu về website và các vấn đề về web. Những mục tìm hiểu chính sẽ là:

- Khái quát về Internet

- Làm thế nào để chạy một website

- Quy trình thiết kế ra một website

- Công nghệ sử dụng

- Công cụ lập trình website

 • Posted by Admin
 • 2015-08-22 00:10:11